Voer een Groningen Tax in

Overwegende

  • dat Nederlanders met z’n allen hebben meegeprofiteerd van de opbrengsten van het Groningse aardgas
  • dat mensen in de provincie Groningen financiële schade hebben geleden en lijden ten gevolge van de gaswinning
  • dat mensen in de provincie Groningen psychische druk ondervinden doordat zij zich onveilig voelen, niet serieus genomen, aan het lijntje gehouden
  • dat mensen in de provincie Groningen die hun huis willen verkopen klem zitten door de waardedaling en de slechte verkoopbaarheid ten gevolge van de aardbevingsproblematiek
  • dat de vorige en huidige regeringen het proces om tot een eerlijke en ruimhartige vergoeding, versterking en beveiliging van de huizen te komen stelselmatig hebben getraineerd
  • dat de vorige en huidige regeringen meer begaan lijken te zijn met de belangen van de oliemaatschappijen Shell, Exxon en de NAM dan met de belangen van de getroffen Groningers

stel ik voor

een solidariteitsbelasting “Groningen Tax” in te voeren, ter hoogte van 50 euro per belastingbetaler per jaar, gedurende 10 jaar of zoveel langer als nodig moge blijken om de schade aan Groningse huizen, gebouwen en erfgoed te herstellen, de waardedaling te compenseren, de huizen, gebouwen en het erfgoed in het aardbevingsgebied te versterken, zodanig dat deze bestand zijn tegen toekomstige aardbevingen ten gevolge van de gaswinning.

(3776 keer bekeken)