Acht veranderingen die de wereld moet doorvoeren om met COVID te leven

Dit is een vertaling van een artikel van professor Christina Pagel, Hoogleraar Operationeel Onderzoek, Directeur van de UCL Clinical Operational Research Unit, UCL, gepubliceerd op 23 februari 2022 op The Conversation

Steeds meer mensen vragen om een ​​terugkeer naar normaal, en nu omicron afneemt, beginnen regeringen te handelen. Het VK schrapt bijvoorbeeld zijn resterende volksgezondheidsmaatregelen, waaronder verplichte zelfisolatie van COVID-gevallen en gratis testen. De onontkoombare waarheid is echter dat – tenzij het virus muteert tot een mildere vorm – het “normale” leven waarnaar we terugkeren, gemiddeld korter en zieker zal zijn dan voorheen.

We hebben een nieuwe belangrijke ziekte aan onze populatie toegevoegd. COVID wordt vaak vergeleken met griep, alsof het toevoegen van een last gelijk aan griep aan een populatie prima zou zijn (dat is het niet). In feite was en blijft COVID erger. Het sterftecijfer van COVID-infecties – het percentage mensen dat sterft zodra ze het hebben opgelopen – was aanvankelijk ongeveer tien keer zo hoog als bij griep. Behandelingen, vaccins en eerdere infecties hebben sindsdien het sterftecijfer verlaagd, maar het is nog steeds bijna twee keer zo hoog als voor griep – en ja, dit geldt nog steeds voor omicron.

De impact is groter omdat COVID zoveel meer overdraagbaar is. Het heeft ook een vergelijkbare of slechtere impact op het hart, de longen en de mentale gezondheid op de langere termijn dan andere aandoeningen van de luchtwegen, en een hoger aantal symptomen op de lange termijn. Vaccins zijn ongelooflijk effectief geweest in het verminderen van ernstige ziekte en overlijden, maar ze zijn niet perfect. Nieuwe varianten hebben de afweer van het vaccin getest en de bescherming tegen infectie – en in mindere mate ernstige ziekte – neemt na enkele maanden af.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat we alle bescherming tegen ernstige ziekte en overlijden zullen verliezen, zal het soort terugkeer naar normaal dat wordt geprobeerd in landen als het VK, Denemarken en Nederland ertoe leiden dat veel mensen de komende jaren te maken krijgen met herhaalde COVID-herinfecties. De grote meerderheid zal het aankunnen, maar sommigen zullen sterven, en meer zullen met een blijvende slechte gezondheid worden achtergelaten. Velen met een milde ziekte zullen nog steeds verzuim van hun werk of onderwijs nodig hebben, en zoals we hebben gezien met omicron, kunnen de totale effecten op een sector enorm ontwrichtend zijn.

Kortom, de wereld van vóór 2020 bestaat niet meer. We willen het graag, maar het is gewoon niet zo.

Hoe te leven post-COVID

De afgelopen 150 jaar is de volksgezondheid enorm verbeterd, met een dramatische daling van het aantal sterfgevallen als gevolg van ondervoeding, infectieziekten, milieuziekten, roken en verkeersongevallen, om er maar een paar te noemen.

Voor gemeenschappelijke problemen hebben we gemeenschappelijke oplossingen ontwikkeld, van vaccins tot controles op vervuiling, passief roken, onveilig rijden en andere kwalen. Het is niet normaal om decennia van vooruitgang te stoppen door simpelweg een ernstige nieuwe ziekte zoals COVID te accepteren zonder actief te proberen de gevolgen ervan te verminderen.

Het goede nieuws is dat we dit kunnen. We kunnen accepteren dat de wereld is veranderd en aanpassingen maken op basis van wat we de afgelopen twee jaar hebben geleerd. Hier zijn acht belangrijke veranderingen die de toekomstige impact van COVID kunnen verminderen:

  1. Buiten is redelijk veilig, dus laten we de binnenlucht zoveel mogelijk op de buitenlucht laten lijken. Dit vereist grote investeringen in infrastructuur om de ventilatie te verbeteren en de lucht te filteren en te reinigen. Dit is niet eenvoudig, maar dat was het brengen van schoon water en elektriciteit naar elk huis ook niet. We weten hoe het moet en het zal effectief zijn tegen elke toekomstige variant en elke door de lucht overgedragen ziekte.
  1. Vaccins blijven cruciaal. We moeten de wereld zo snel mogelijk vaccineren om levens te redden en de opkomst van nieuwe varianten te vertragen. We moeten ook blijven werken aan vaccins die langer meegaan en meer variantenbestendig zijn.
  1. We hebben geleerd dat snel handelen cruciaal is om uitbraken in te dammen en verspreiding naar andere landen te voorkomen. We moeten dus investeren in wereldwijde surveillance van nieuwe COVID-varianten en andere nieuwe infectieziekten.
  1. De meeste landen hebben al routinematige surveillance van ernstige infectieziekten (zoals griep en mazelen) en plannen om de impact ervan te verminderen. Landen moeten permanent toezicht op de COVID-infectiepercentages toevoegen aan bestaande programma’s om bij te houden hoeveel COVID circuleert, waar en in welke gemeenschappen.
  1. We weten nog steeds te weinig over de langetermijneffecten van COVID, hoewel we wel weten dat het langdurige orgaanschade kan veroorzaken en kan leiden tot langdurige COVID. We moeten investeren in het begrijpen, voorkomen en behandelen van deze effecten.
  1. Veel gezondheidsstelsels hadden het al moeilijk voordat COVID toesloeg en zijn sindsdien door de pandemie verder verzwakt. Investeringen in gezondheidsstelsels zijn dringend nodig, vooral in de winter, waar de extra last van COVID het sterkst zal worden gevoeld.
  1. COVID heeft de zwaksten het hardst getroffen. Degenen die het zich het minst kunnen veroorloven om zichzelf te isoleren, werken ook vaker buitenshuis, gebruiken het openbaar vervoer en wonen in overvolle woningen – allemaal risicofactoren om het virus op te lopen. Verhoogde blootstelling gaat gepaard met lagere vaccinatiepercentages en een slechtere gezondheid onder kansarme groepen, wat leidt tot slechtere resultaten bij besmetting. Landen moeten meer investeren in het terugdringen van ongelijkheden: op het gebied van gezondheid, huisvesting, werkplekken, ziektegeld en onderwijs. Dit zal ons allemaal weerbaarder maken tegen toekomstige uitbraken en een slechte gezondheid en sterfte verminderen – niet alleen door COVID maar ook door al deze andere factoren.
  1. Ten slotte zullen er nog steeds toekomstige golven van COVID zijn – het bovenstaande zal eenvoudigweg hun frequentie en schaal verkleinen. We moeten een plan hebben om hiermee om te gaan. Uitstekende nationale bewakingssystemen zullen helpen om een ​​uitbraak snel te identificeren en te begrijpen hoeveel slechte gezondheid wordt veroorzaakt en immuniteit wordt ontdoken – dit alles zal helpen om ​​passend, tijdelijk en op maat te reageren. Een reactie kan bijvoorbeeld zijn: het opvoeren van testen, herintroductie van maskers en waar mogelijk thuiswerken.

Dergelijke plannen moeten ons in staat stellen om langdurige wijdverbreide lockdowns te vermijden. Weigeren om met COVID te leren leven door te doen alsof het oude normaal bestaat, is in feite het grootste risico voor toekomstige lockdowns.

We moeten de ontkennings- en woedefasen van rouw achter ons laten en accepteren dat de wereld nu anders is. Dan kunnen we de controle overnemen en een manier van leven opbouwen die is ontworpen om het virus in te dammen, terwijl we allemaal – inclusief de klinisch kwetsbaren – een vrijer en gezonder leven kunnen leiden.

(274 keer bekeken)

De kosten van de gezondheidszorg kunnen omlaag – als we eindelijk de oorzaken aanpakken

De kosten van de gezondheidszorg: het is een eindeloos terugkerend thema. Als een overslaande langspeelplaat (voor de jonge lezers: dit was de voorloper van de CD; voor de nog jongere lezers: dit was een offline geluidsdrager uit het verre verleden, een soort analoge Spotify) wordt dezelfde riedel keer op keer afgedraaid. De kosten van de gezondheidszorg zijn te hoog en daar moeten we iets aan gaan doen.

Nou houd ik ervan kwesties als deze op een logische manier te benaderen. Te hoge kosten kun je oplossen door A de kosten te verlagen of B meer geld beschikbaar te stellen. B is politiek lastig, dus kijken we al jaren naar A. Kosten van de gezondheidszorg kun je I verlagen door de gezondheidszorg goedkoper te maken of II door te zorgen dat er minder mensen ziek worden. De meeste oplossingen die de afgelopen pakweg 20 jaar zijn geprobeerd mikken op I: de gezondheidszorg goedkoper maken. Dankzij neoliberale politici als Hoogervorst en Klink is de gezondheidszorg geprivatiseerd, althans voor zover mogelijk. Dit heeft geleid tot een soort concurrentie die ook weer niet echt goed werkt, en verder vooral tot een sterk toegenomen macht van zorgverzekeraars, die inmiddels bepalen wat de huisarts en de specialist in het ziekenhuis wel en niet mogen doen. Een groeiend aantal zorgverleners en gewone mensen vraagt zich af of we dat moeten willen.

Verrassend weinig oplossingen richten zich op II: zorgen dat er minder mensen ziek worden. Goed, er zijn allerlei lovenswaardige initiatieven om mensen tot een gezondere leefstijl te brengen. Terwijl we aan de ene kant door deze initiatieven (zoals de buiten-fitnessplaatsen die overal in Nederland uit de grond worden gestampt, een soort Cruijff courts voor volwassenen) én door onszelf (zie de hardloop-rage die al een jaar of twintig woedt onder iets te zwaarlijvige maar nog wel verantwoorde burgers) in beweging worden gebracht, wordt de bevolking gemiddeld toch nog steeds dikker en meer obees ten gevolge van alle vulmiddelen die ons in onze supermarkten worden verkocht als ‘voedsel’.

Behalve overgewicht – variërend van een iets te bol buikje tot echt problematische obesitas – brengt deze internationale voedselvergiftiging een scala aan ziekten teweeg die we met een lief eufemisme ‘welvaartsziekten’ noemen. Hart- en vaatziekten, kanker, depressie, dementie, diabetes 2, ze zijn allemaal volgens gedegen wetenschappelijke onderzoek direct gelinkt aan de rommel die we dagelijks in onze mond proppen.

Deze rommel wordt ons verkocht als gezond, natuurlijk, vitaminerijk, energierijk, vitaliserend, zuiver plantaardig en meer fraaie kreten van de marketingafdelingen van de 10 voedingsgiganten die bepalen wat er op ons bord ligt. In feite is wat er in het gemiddelde supermarktkarretje ligt verarmd, ongezond, ziekmakend, giftig, onevenwichtig en te zoet.

Die andere industrie waar we volgens sommige wetenschappers erg voor moeten oppassen, Big Farma, profiteert enorm van de verwoestingen die Big Food aanricht in de volksgezondheid. Alleen al die honderduizenden nieuwe diabetespatiënten, allemaal chronisch, zorgen voor een fantastische, stabiel groeiende stroom inkomsten. Je zou soms bijna gaan vermoeden dat op geheim topniveau de programma’s van deze beide industriële supermachten op elkaar worden afgestemd (wij houden ze ziek zodat jullie er permanent medicijnen aan kunnen slijten), maar dat is complotdenken en dat mag niet.

Wat we wél kunnen doen is gezond eten. Daarvoor is kennis nodig – wat is gezond eten, hoe doe je dat, waar haal je dat? – en vooral de wilskracht om de brainwashing en misleiding van Big Food te weerstaan. Voor een individu is dit bijna onmogelijk, al zijn er steeds meer mensen die het toch lukt.

Wat echter enorm zou helpen is als de regering zich hier sterk voor zou maken. En dan niet alleen met mooie woorden of met ‘oplossingen’ waarbij de markt zichzelf mag reguleren, want dat doet de markt never nooit niet. Lieden als Rutte c.s. weten dat, maar ze zitten zo diep ingebed in een systeem waarin de politieke macht achter de schermen volledig wordt bestierd door het multinationale bedrijfsleven, dat ze geen kant op kunnen, hun dienst uitzitten in de wetenschap dat ze na afloop ruim worden beloond met lucratieve baantjes, commissariaten en dergelijke. Zo lang we in dit systeem leven zal van de kant van de regering dus nooit de route worden gekozen die voor steeds meer mensen de enig logische is: zorgen dat er minder mensen ziek worden en meer mensen gezonder worden door de verwoestende praktijken van Big Food (en in hun kielzog Big Farma) aan banden te leggen.

De kosten van de gezondheiszorg zouden enorm en structureel dalen, als we met z’n allen écht gezond zouden gaan eten. Vergeleken bij de enorme besparingen die dat zou opleveren – denk aan minimaal een halvering van de kosten van de gezondheidszorg – vallen maatregelen die nu worden voorgesteld, zoals de bureaucratie in het systeem verminderen, in het niet. Bovendien blijft dat dweilen met de kraan open: zolang we blijven toestaan dat mensen zich helemaal ziek eten aan de rommel die supermarkten legaal mogen verkopen, is elke poging om de kosten van de gezondheidszorg te verlagen symptoombestrijding.

We lezen in het nieuwe regeerakkoord dat het lage btw-tarief omhoog gaat en de vennootschapsbelasting naar beneden. Dat betekent dat groenten duurder worden en bedrijven meer winst maken. Dat zijn de keuzes die deze regering maakt.

(129 keer bekeken)